Marcin Kowalewski – lat 27, żona Agnieszka, syn Filip, absolwent Wydziału Ekonomicznego UMCS, obecnie prowadzi działalność gospodarczą
 • 2008-2010 - Radny Rady Miasta, członek komisji Rady Miasta:
  • Kultury i Ochrony Zabytków Samorządności i Porządku Publicznego
  • Rozwoju Miasta
  • Urbanistyki i Ochrony Środowiska
 • 2005-2006 - Redaktor Naczelny Kwartalnika „Ekonomista UMCS” Redaktor Naczelny miesięcznika „A4”
 • 2003-2006 - Członek Senatu Akademickiego UMCS
  Członek Senackiej Komisji ds. budżetu i finansów
  Przewodniczący Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS

Referencje

dr Krzysztof Żuk Marcin Kowalewski to nadzieja dla Lublina. Każde zadanie jest dla niego wyzwaniem. Wiem, że w Radzie Miasta będzie skutecznie reprezentował mieszkańców Naszego Miasta.
dr Krzysztof Żuk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
Magdalena Gąsior-Marek Marcin Kowalewski to idealny kandydat na radnego Rady Miasta Lublin. Pełni tę funkcję od 2008 roku. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej, jednak w swojej samorządowej działalności potrafi współpracować ze wszystkimi siłami politycznymi, czego dowodem jest jego działalność w trzech komisjach Rady. Są to komisje: kultury i ochrony zabytków, rozwoju miasta, urbanistyki i ochrony środowiska oraz samorządności i porządku publicznego. W interpelacjach przez niego składanych poruszany jest znacznie szerszy zakres problemów. Funkcja radnego to nie pierwsze poważne stanowisko pełnione przez Marcina Kowalewskiego. Jako student Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie był przewodniczącym samorządu studentów tej największej lubelskiej uczelni. Ze sprawami akademickimi, które w naszym mieście odgrywają szczególną rolę, jest więc zaznajomiony jak mało kto. Swoimi działaniami na tym stanowisku dowiódł, że jest osobą charyzmatyczną, kreatywną i skłonną do podejmowania ciekawych inicjatyw. Wszystkie te cechy przydadzą mu się również w roli radnego - w walce o dalszy rozwój Lublina czy w staraniach miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Znając osobiście Marcina Kowalewskiego, muszę przyznać, że jest on człowiekiem odpowiedzialnym, skutecznym w działaniu i trzeźwo oceniającym rzeczywistość. Wie co chce osiągnąć w swojej drodze zawodowej, samorządowej, jak i w życiu prywatnym. W wyborach samorządowych 2010 popieram Marcina Kowalewskiego.
Magdalena Gąsior-Marek, Poseł na Sejm RP
Zofia Popiołek Marcin Kowalewski to człowiek wrażliwy na problemy ludzi i chętnie niesie pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji.
Zofia Popiołek, przewodnicząca rady dzielnicy Stare Miasto
Marcin Kruk Marcin to człowiek dbający o swoje otoczenie, mający wizję. Potrafi doskonale rozmawiać z ludźmi i przejmuje się ich problemami. Dzięki temu wiele osób, które miały z nim styczność podczas jego aktywności studenckiej wspomina go jako perfekcyjnego działacza. Jest także osobą niezwykle otwartą, jednak przede wszystkim można na niego liczyć w trudnych sytuacjach.
Marcin Kruk

Nowoczesny Lublin

Szanowni Państwo,
Mam zaszczyt przedstawić Państwu problemy i sprawy które uważam za istotne dla rozwoju naszego miasta. Od ponad dwóch lat sprawuje mandat Radnego Rady Miasta Lublin co pozwoliło mi zgłębić wiedzę o potrzebach mieszkańców poszczególnych dzielnic jak także lepiej poznać problemy istotne dla całego miasta. Jestem przekonany, że zdobyta wiedza i doświadczenie pomogą mi skuteczniej pracować na rzecz Lublina.

1. Bezpieczeństwo:

 • rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego, monitoring miejsc szczególnie niebezpiecznych w poszczególnych dzielnicach
 • zwiększenie ilości patroli straży miejskiej w miejscach szczególnie niebezpiecznych

2. Infrastruktura

 • budowa i modernizacja dróg (budowa obwodnicy Lublina)
 • usprawnienie połączenia Czechów-Czuby (wiadukt nad ul. Głęboką)
 • lobbing za budową drogi ekspresowej i szybkiej kolei do Warszawy
 • lotnisko
 • wymiana taboru w MPK
 • rozwój strefy ekonomicznej

3. Czas wolny, sport i rekreacja

 • rewitalizacja parków i skwerów np. Ogród Saski, Park Bronowicki
 • budowa ścieżek rowerowych
 • rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej nad Zalewem Zemborzyckim
 • rozwój infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży (boiska, baseny, sale gimnastyczne) – budowa placów zabaw dla dzieci

4. Kultura i promocja miasta

 • dalszy rozwój imprez kulturalnych
 • dalsze „ożywianie” Starego Miasta będącego wizytówką Lublina – promocja Lublina jako miasta otwartego i przyjaznego turystom
 • promocja Lublina jako miasta akademickiego, o dużym potencjale naukowym

5. Lublin bliżej mieszkańców

 • zwiększenie środków finansowych będących w dyspozycji Rad Dzielnic na inwestycje przez nich wskazane, dzięki czemu mieszkańcy będą mieli większy wpływ na realizacje inwestycji w bliskim sąsiedztwieMając możliwość składania wniosków do projektu budżetu miasta na rok 2011 postulowałem wprowadzenie do budżetu miasta następujących inwestycji:

1. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie.
2. Remont sali gimnastycznej i boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6, ul.Czwartaków.
3. Wymiana chodników na odcinkach:

 • ul. Czartaków do ul. Weteranów
 • ul. Weteranów od ul. Czwartaków do ul. C.Godebskiego
 • ul. C.Godebskiego od ul. Weteranów do ul. Langiewicza
 • ul. J. Wysockiego na całej długości
4. Remont parkingu szkolnego przy Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego.
5. Ocieplenie i remont elewacji budynku XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania.
6. Wymiana chodników przy ul. Czwartek i ul. Szkolnej na całej długości.
7. Przebudowa skrzyżowania ul. Podzamcze z ul. Unicką wraz z budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 23.
8. Wymiana chodników wzdłuż ul. Lubartowskiej na odcinku od Pl. Króla Władysława Łokietka do al. Solidarności.
9. Zainstalowanie monitoringu przy ul. Podwale.
10. Budowa krytej pływalni przy ul. Łabędziej.